Zabytkowe Założenie Pałacowo-Parkowe

Żerków / 2016r.-... /

​Celem inwestycji jest rewitalizacja terenu wokół zabytkowego pałacu z XVIIIw. Nasz projektant mgr. inż. arch. kraj. Paula Sypniewska przygotowała opracowanie projektowe w oparciu o materiały archiwalne, wytyczne konserwatorskie i zalecenia inwestora. Koncepcja zagospodarowania polega na odtworzeniu zabytkowego układu założenia nawiązując do charakterystycznych cech parku krajobrazowego w części parkowej i aranżacji tradycyjnego, formalnego podjazdu w części reprezentacyjnej. Współczesnymi akcentami mają być meble parkowe zlokalizowane w centralnej części polany parkowej. Założenie jest w trakcie realizacji.