Współczesne ogrody nie mogą prawidłowo spełniać swoich funkcji bez systematycznej, profesjonalnej konserwacji.

Pielęgnacja terenów zieleni obejmuje wszystkie prace mające na celu utrzymanie optymalnego efektu wizualnego i funkcjonalnego ogrodu. Rośliny pozbawione zabiegów pielęgnacyjnych mają utrudnione warunki rozwoju, przez co nie spełniają założeń projektowych, chorują, ustępują miejsca chwastom i obumierają.

Oferujemy Państwu zarówno jednorazowe prace i zabiegi pielęgnacyjne, jak i pielęgnację stałą, czyli systematyczne utrzymanie terenów zieleni z rozłożeniem prac na poszczególne dni, tygodnie i miesiące.